Εφημερεύον Φαρμακείο | Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024


Ωράριο:

08:30 ΕΩΣ 21:30 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

Φαρμακείο:

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ Α. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διεύθυνση:

ΕΞΑΜΙΛΙΑ

Περιοχή:

ΕΞΑΜΙΛΙΑ

Τηλέφωνο:

2741036008